1. RIMASTER MATEJNA 2019

Administrator Vijesti


dame 501 MO - 12:30h

dame cricket - po završetku 501mo

C liga 501 - 13:00h

open cricket muski - 15:00h

B liga 501 MO - 17:00h

Open - 19:00h.

Moguće odstupanje od satnice 

1. RIMASTER ove sezone u suorganizaciji PK Nevera održati će se u Domu Marinići (Marinići 9 - iznad kluba) .

Još jednom se moli sve sudionike da se pridržavaju satnice :)

Vidimo se na crti!!!

Kontakt : 098/243096

Matejnaopen2019 1