VijestiLIJEČNIČKI PREGLED ZA IGRAČE PSPGŽ

Obavještavaju se igrači koji nisu napravili liječnički pregled da su obavezni to učiniti najkasnije do 30.12.2021.
Liječnički pregled za članove PSPGŽ-a organiziran kod dr. Neven Varljen , UZZS Medris Matulji, Cesta dalmatinskih brigada 30b. te da se prethodno naruče na broj telefona 051 322 521. Prilikom narudžbe treba napomenuti da su članovi pikado saveza PGŽ-a jer se plaćanje pregleda vrši putem PSPGŽ.

IO PSPGŽ